Amazing Proof That God Exists.

 

The Greatest Art of All

Alt hva vi mennesker skaper er for lite å regne mot alt det som

Gud har skapt.

 

Mennesker reiser gjerne til fjerne land for en liten stund å

betrakte store kunstverk laget av de store mestre. Men

skapelsens kunstverk, som vi selv er en del av, vekker i oss, i alt

for liten grad, beudring for Skaperen - den største Kunstner og

Mester av alle - Gud selv!