TEHP - GALLERY DEO CAELI - 1

 

GALLERY DEO CAELI - GUDS HIMMEL

 


 

 

 

 Litt om symbolikken i mange av mine himmelbilder

På det første bildet og senere på flere er porten til det nye Jerusalem avbildet – til himmelens glede og herlighet – til Guds bolig blant menneskene – til en ny himmel og en ny jord. I Johannes Åpenbaring leser vi:

«Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var er borte.

 Og Han som sitter på tronen, sa:

Se, JEG GJØR ALLE TING NYE!»  Åp. 21.3-5.

 

Vidunderlige evangelium!

 

Inspirasjonen til mange av mine bilder er den store hvite flokk omkring Guds trone. Disse står for Gud dag og natt i en evig takksigelse og tilbedelse som langt overgår alt vi kan fatte og forestille oss her på jorden. Ansikt til ansikt med Guds ufattelige storhet, hellighet, men også hans kjærlighet vil undringen, takken, tilbedelsen, gleden og jubelen ingen ende ta.

Øverst til høyre i mange bilder er himmelporten, porten inn til Guds trone og den himmelske herlighet avbildet. Disse er omgitt av lys, det hvite himmelske lyset som er en symfoni av alle farger blender oss og lar oss bare se et bruddstykke av porten. Lyset fra Guds trone hvisker ut konturene der det strømmer ut fra portåpningen og over muren til dette himmelske Jerusalem.

Fargen hvit har en stor dominans i mange av mine bilder så vel som i den bibelske åpenbaring. Når Jesus ble forklaret for disiplenes øyne på Tabor skriver Markus at hans klær ble så skinnende hvite, at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite Mark.9,3.. Daniel ser i et syn Guds trone, og Hans klær var hvite som snø Dan.7,9.  Når Jesus åpenbarer seg for Johannes på Patmos skriver han, at Hans hode og hår var hvit som hvit ull, som snø Åp.1,14.  Og Johannes ser den store frelste skare i lange hvite kjortler Åp.7,19.

Foran himmelporten i dette hvite himmelske lyset skimtes disse hvite skarer av engler og hellige som toger inn for Guds trone.

Sangen og tilbedelsen, gleden og jubelen er også forsøkt framstilt i mange av bildene. Den naturlige inspirasjon til dette er hentet fra havets bølger og himmelens skyer. De linjer vi ser i de mektige formasjoner i skyenes verden og havets triumferende bølger er inspirasjonen til linjene og formasjonene i mange bilder som igjen er ment som et forsøk på å skildre den himmelske sangen sterk og sart på samme tid.

Foruten Johannes åpenbarings to siste kapitler om det nye Jerusalem er også kap.7 vers 9-17 ofte hvert en inspiratinskilde:

"Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa: frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og Lammet.

Alle englene stod omkring tronen og om de eldste og om de fire livsvesener, og de falt ned for tronen på sitt ansikt og tilbad Gud, og sa:

"Amen! Velsignelsen og herligheten og visdommen og takken og æren og makten og styrken tilhører vår Gud i all evighet! Amen.

Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kjortler – hvem er de? Og hvor kommer de fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor er de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem.

De skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem, eller noen hete. For Lammet, som er midt for tronen, skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne."

 

 Tittelen på det siste bildet i denne visningen er:

«GLORIA IN EXCELSIS DEO» - er latin og betyr: Ære være Gud i det høyeste! Dette var englenes lovprisning på Betlehemsmarken da Jesus ble født og denne lovprisning av Guds storhet og kjærlighet klinger gjennom hele åpenbaringen. Den har lydt og vil lyde, fra evighet og til evighet. Når de store komponister har komponert sine «Gloria» er alle stemmer og alle instrumenter med i lovsangen. Orgelet spiller på alle register og koret synger og jubler hva mennesket makter. Her spares ikke på noe, her holdes ikke noe tilbake – Gud vår Skaper er SÅ ufattelig stor! Også dette bildet forsøker å skildre dette evige Gloria til Guds ære, med steke farger og linjer. Forsøker å skildre den veldige sangen for Guds trone som langt overgår alt vi kan fatte. Når profeten Daniel så Herren på sin trone var denne å se som «ildsluer» og «en strøm av ild fløt fram og gikk ut foran ham. Tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham». Daniel.7,9-10. Bildet forsøker å skildre noe av dette og den himmelske hærskare som er samlet foran tronen i et evig Gloria. Ut av himmelporten strømmer tilbedelsen og inn gjennom porten toger den himmelske hærskare av engler og hellige til en himmelsk fest som langt overgår alle fester!

                            


 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •