THE BEAUTY OF CREATION

"For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans gudommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning." Rom.1,20. 

 


 ENGLISCH

"For since the creation of the word God`s invisible qualities - his eternal power and divine nature - have been clearly seen, being undertood from what has been made, so that people are without excuse." Rom 1,20.

 


 

 

SE

 

Se hvordan Gud så mesterlig

allting har formet!

Se hvordan Han har designet

og planlagt og ordnet!

Se Guds veldige storhet

i alt Han har skapt,

som Gud i sin visdom

i stort

og i smått

har fullbrakt!

 

Se alle soler og stjerner

og flotte galakser!

Se alle planter og dyr,

Se fugler som flakser!

Alt har Gud skapt,

det vrimler av liv her på jorden,

vidunderlig laget

med kjærlighet,

visdom og orden!

 

Ufattelig er denne storhet

som Gud her oss viser!

Ufattelig er

at vi ikke mere Ham priser!

Gud åpne vårt øye,

vårt hjerte,

slik at vi forstår,

så endelig Du

den rettmessige æren så får!

 

Du store og Hellige

mektig Treenige Gud,

Du som har skapt oss

i kjærlighet

etter ditt bud!

Du skal ha æren

og takken

en evighet lang!

Lær oss på jorden

å synge

den himmelske sang!

 

TEHP