Grünewalds berømte malerier har fulgt meg gjenomm mange år og er en sann kilde til fordypelse i evangeliet og det kristne budskap.