TEHP

Tron-Eilert Holst-Pedersen
 

Han ble født i Oslo i 1957, vokste opp i Lillestrøm. Debuterte som 17 åring med tegning og maleri ved to juryerte utstillinger i Skedsmo og Lørenskog. Utdannet seg senere innen grafiske fag.

 

  24 år gammel tar han et stort steg som forvandler hele hans liv. Han forlater Norge og trer inn i et evangelisk kloster i Tyskland, der han blir Fransiskanerbroder. Når han 20 år senere, i 2001 vender tilbake til Norge har han samlet mange rike opplevelser og inntrykk.

 

Det enkle og disiplinerte livet i kloster gav ikke rom for stor kunstnerisk utfoldelse, men ble likevel til en dyp og særegen kunstnerisk skolering. Klosterlivet danner grunnlaget for hans malerkunst og er en rik inspirationskilde. Det åndelige liv som pulserer i klosteret er skjult for de fleste, men visualiseres i mange av hans bilder.

 

Foruten sin grafiske bakgrunn er han selvlært og har utviklet sin egen stil og teknikk. Han maler både nonfigurative og figurative bilder.      

Det figurative element i bildene fremstår ofte som symboler, ikke alltid like lett gjenkjennelige. Symbolene forsøkes forsterket eller forklaret gjennom lys, farger, linjer og struktur.

 

Tittelen henviser til bildets dypere mening men avdekker sjelden hele meningen eller historien som ligger gjemt i det.

 

Lyset blir forklaret ved farger, linjer og struktur, og i mange bilder ved å la lys reflekteres i en større eller mindre flate av gull. Det lyset som i gullet reflekteres fra en sterk eller svak lyskilde, som punktlys eller flomlys er med på å skape en egen glans, liv og stemning i hans bilder. Variasjoner i lysstyrke og innfallsvinkel, samt mengden lys ellers i rommet vil gi veksel både i stemning og uttrykk.

Hans bilder er ofte en blanding av relieff og maleri utført i akryl og olje på  lerret.


Den fotografiske gjenngivelsen har her sin begrensning med hensyn til opplevelsen av flater med gull som finnes i mange bilder og den tredimensjonale struktur i billedflaten og formidler således bare et begrenset inntrykk, men likevel et inntrykk.


Musikk spiller en viktig rolle når kunstverkene blir til. Vakker musikk som løfter sinnet kan forsterke og fordype opplevelsen, og er derfor lagt på denne presentasjonen.
                                                                                

1974 - Lillestrøm bibliotek.

1974 - Romriksutstillingen,Skårer i Lørenskog.

2003 – NMK Nordstrand - Oslo.

2004 - NMK Nordstrand - Oslo.

2005 – NMK Nordstrand - Oslo.

2006 – NMK Nordstrand - Oslo.

2007 – NMK Nordstrand - Oslo.

2008 – NMK Nordstrand - Oslo.

2008 – Separatutstillingen: “Evighetens port”

Heggedal Hovedgård, Asker.

2008 – Separatutstillingen: “På gater av gull”

Villa Hauen, Oslo.

2009 – NMK Nordstrandhuset, Oslo.

2009 – Separatutstillingen: “Fred være med dere!”

Midtåsenhjemmet, Oslo.

2010 – NMK Nordstrandhuset, Oslo.

2010 – Oslo Universitet.

Utstilling i forbindelse med mitt foredrag:

“ Logos – Livets dype mening”.

2011 – Separatutstillingen “Evig liv”

Oslo Misjonskirke Betlehem.

2011 – NMK Nordstrand – Oslo.


2012 - Separatutstillingen "Evig glede"

Røa, Oslo.


2013 - Separatutstillingen "Påskeglede"
Hauketo-Prinsdal kirke.


2013 - Separatutstillingen "O, bli hos meg..."
Heggedal hovedgård.


2013 - NMK Nordstrand - Oslo.

2014 - NMK Nordstrand - Oslo

2016 - NMK Nordstrand - Oslo

2015 - 2018 Arbeid med pokprosjektet: Livets dype mening.

2018 - 12 Oktober boklansering Bok og Media - Oslo.

2018 - NMK Nordstrand - Oslo

2019 - Sepatutstillingen KOMME DITT RIKE og foredrag i Bok og Media Oslo

2019 - NMK Nordstrand Oslo

2020 - Galleri Katakomben - Oslo - Utstillingen Tro

2021 - Galleri Katakomben - Oslo - Utstillingen Håp

2021 - Galler Katakomben - Oslo - Utstillingen Kjærlighet

Innkjøpt

Innkjøpt av en rekke private.

Utsmykking

Kapell i Oslo Misjonskirke Betlehem

Bønnerom Troens ord - Sarpsborg

 

SOLI DEO GLORIA

Johann Sebastian Bach skrev over alle sine verker:

SOLI DEO GLORIA - alene til Guds ære. Dette er også mitt ønske og min bønn.

Med min kunst søker jeg, som kunstnere gjennom mange århundrer før meg,

å formidle noe, med begresede evner og midler, om evangeliets storhet og det

kristne håp,om Guds store kjærlighet til sin verden og til hver og en av oss, slik

som apostelen Johannes formulerer det i sitt evangelium:

 

"For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den

som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Johannes Evangeliet 3,16.

 


 

 

Fred Anton Staudenmaier (1800 – 1856), tysk teolog og professor i

Tübingen, skrev om den kristne kunst følgende:

“Den sanne kunsten er alltid, i hva og hvordan den utrykker seg, en

fremstilling av det uendelige i det endelige. For det skjønne som den

fremstiller er ingen ting mindre enn en åpenbarelse av det gudommelige,

som er det samme som en åpenbarelse av det evige i det jordiske.”

Videre skriver han om den kristne kunst, at denne, når den springer ut

av troen og livet med Gud virker: “ …undervisende, inspirerende,

vekkende, oppmuntrende, livgivende, styrkende og trøstende på det

indre mennesket og ansporer henne til det høyeste mål, nettopp i dette

består den kristne kunstens formidlende tjeneste.”

Ad majorem Dei gloriam - Til Guds forherligelse!

 

 

Søren Prahl skriver i sin bok Ikoner :

«Ikonet er forkynnelse i form, farge og skjønnhet.

Ikonet er et vindu, gjennom hvilket man skuer inn i Gudsrikets

skjønnhet og herlighet. Ikonet er som et nøkkelhull til å kikke inn

i den lysende evighet. Ikonet skal belyse og illustrere den

tidløse verden.» (Prahl 1987, side 6).