LIVETS DYPE MENING

Om menneskelivets storhet og verdi.

en innsprerende og trøsterik bok om det store tema som angår oss alle.